"Everyday is a brand new start"

30 November 2014

Fiqh Wanita 2 : Baca Al-Quran ketika haidh?Bolehkah wanita haidh membaca Al-Quran?

PENDAPAT PERTAMA:

Mazhab Jumhur (Shafie, Hanbali, Hanafi) melarang bacaan Al-Quran ke atas wanita haidh. Tidak dikecualikan hal tersebut kecuali bacaan yang dibaca dengan tujuan berzikir dan berdoa, tidak diniatkan membaca Al-Quran. Mereka mengambil dalil hadis Ibn Umar bahawa Nabi saw bersabda yang bermaksud:

"Tidak boleh wanita haidh dan junub membaca sedikitpun daripada Al-Quran." (Riwayat Tirmidzi)

Bagaimanapun, ini merupakan hadis dhaif. Didhaifkan oleh al-Bukhari, al-Baihaqi dan selainnya. Hadis ini berasal dari riwayat Ismail bin A'yasy dari orang-orang Hijaz. Riwayat dia dari mereka dianggap lemah. Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, 'Ini merupakan hadis lemah berdasarkan kesepakatan para pakar hadis." (Lihat Nashburroyah, 1/195 dan Talkhis Habir, 1/183)

PENDAPAT KEDUA:

Mazhab  Maliki, Zahiriyah dan Ibn Taimiyyah pula membolehkan bacaan Al-Quran kepada wanita yang sedang haidh. Hal ini agar para wanita tidak meninggalkan bacaan Al-Quran pada hari-hari dalam tempoh yang panjang.

Syaikh al-Islam Ibn Taimiyyah membahas persoalan ini dalam kitabnya Majmu’ al-Fatawa, jld. 26, ms. 191 :

Sejak asal tidak ada larangan daripada as-Sunnah (bagi wanita yang sedang haidh) membaca al-Quran. Hadis: “Wanita haidh tidak boleh membaca sesuatu daripada al-Quran” adalah hadis yang lemah (dhaif) yang disepakati oleh para ahli hadis. 

Diketahui wanita-wanita di zaman Nabi saw juga didatangi haidh. Maka jika haram ke atas mereka untuk membaca Al-Quran sepertimana haram ke atas mereka mendirikan solat, nescaya Nabi akan menerangkan hukumnya dan mengajar para isteri baginda. Hal ini kemudiannya akan tersebar kepada manusia.

Mengqiyaskan wanita haidh dengan orang yang sedang junub dalam hal larangan membaca Al-Quran adalah qiyas untuk sesuatu yang berbeza, kerana junub adalah satu keadaan di mana seseorang itu memiliki pilihan untuk berada dalamnya atau tidak, dan seseorang itu boleh keluar daripada keadaan junub pada bila-bila masa melalui mandi wajib atau tayamum. Berbeza halnya dengan haidh, ia bermula dan berakhir tanpa pilihan.

Dengan melarang wanita haidh untuk membaca Al-Quran dapat menyebabkannya kehilangan kesempatan pahala, juga dapat membuatnya melupakan hafalan Al-Quran, atau dia sendiri perlu membacanya untuk belajar dan mengajar.

KESIMPULAN:

Setiap pendapat ada logikal. 

Pilihlah mana-mana pendapat yang lebih dekat dan menenangkan hati.

Metodologi Fiqh memberi pilihan kepada masyarakat, tapi jangan menyalahkan pendapat yang bertentangan.

Melalui huraian di atas, jelaslah kekuatan dalil pihak yang membolehkan membaca Al-Quran bagi wanita haidh. Namun jika wanita tersebut membatasi dirinya dengan membacanya apabila takut lupa hafalan yang dimilikinya/mengulang hafalan sahaja, maka dia mengambil sikap yang lebih hati-hati.

Di antara perselisihan pendapat ini, yang lebih utama ialah wanita yang sedang haidh tidak membaca Al-Quran dengan lidahnya melainkan jika perlu, seperti guru yang mengajar Al-Quran, murid yang menduduki peperiksaan dan sebagainya.

Dibenarkan membaca ayat-ayat Al-Quran yang telah dijadikan zikir dan diharuskan juga membaca Al-Quran di dalam hati tanpa menggerakkan lidah.


Wallahu'alam.Sumber:
Buku Fikh Kerahsiaan Wanita.-Dr Saadudin Mus'ad Hilali.
Buku Darah Wanita (Pandangan Ulama dan Pakar Perubatan)-Dr Anisah Ab. Ghani.
Diskusi Fikh Kerahsiaan Wanita - Ustaz Fauwaz Fadzil.
Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid-http://islamqa.info/id/2564
http://www.hafizfirdaus.com/

Share:

0 comments:

Post a Comment

UmmuZayd

UmmuZayd
"UmmuZayd"
Inspirasi dari surah Al-Ahzab ayat 37
Zayd; nama yang pernah bersatu dengan patah perkataan Al-Quran
Zayd; nama yang terus kekal dituturkan makhluk yang membaca Al-Quran
Aku ingin menjadi Ummu Zayd
Ibu kepada insan-insan mulia ahlul Quran

Amin Ya Rabb

*Blog Ummuzayds telah bermula pada tahun 2009, dengan nama nursrikandislam, heartofsrikandi dan terkini lebih matang, ummuzayds. Enjoy your reading! ;)

Popular Posts

"umi, kami selongkar dunia maya
dan temukan catatan umi di sana"

-Anak-Anak UmmuZayd-

"Cita-cita ku adalah menginspirasi jutaan orang
meski mereka tak mengenalku,
biarlah Allah yang menilai kerja-kerjaku"

Categories

Blog Archive